Zápis do HDO bude až vo štvrtok 7.9.

Zápis do hudobno-dramatického odboru bude až vo štvrtok 7.9.2023. Pani učiteľka Mgr.art Patrícia Sopkovičová sa všetkým žiakom a ich rodičom predstaví formou divadla a zároveň zadelí deti do rozvrhu. Rozvrhy pre skupinové predmety však nájdete už teraz na našej webstránke.

[site_notice_wp id=“569″]