Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu

Napriek tomu, že sú niektoré základné školy pre chorobnosť zatvorené, vyučovanie na našej škole prebieha podľa rozvrhu.