Pedagógovia

Riaditeľka školy

 • Mgr. Renáta Madarászová

Tanečný odbor

 • Mgr. Katarína Madarászová, Dis.art 
 • Mgr.art Jana Podhorná 
 • Mgr.art Lucia Madarászová 
 • Mgr. Marianna Rusiňáková 
 • Ivona Mišíková

Výtvarný odbor a keramika

 • Jana Ogurčáková

Hudobno-dramatický odbor

 • Mgr. Milan Manko

Hudobný odbor

 • Dis.art Karol Sipos – dychové nástroje, keyboard, školská kapela
 • Mgr.art Lenka Siposová – hra na flautu
 • Karol Daniš – hra na bicie nástroje a hra na husle
 • Marián Karsay – hra na bicie nástroje
 • Dis.art Erika Szabóová – spev 
 • Mgr. Miroslav Lábsky – hra na husle a gitaru
 • Dis.art Marián Krčmárik – hra na gitaru
 • Bc. Kateryna Tobiyash, Art.D. – hra na klavíri