Školský bulletin 2023-2024

Informácie o školskom roku, vnútorný poriadok školy a plánované aktivity na nadchádzajúci školský rok.

Školský bulletin