Školský bulletin 2023-2024

Informácie o školskom roku, vnútorný poriadok školy a plánované aktivity na nadchádzajúci školský rok. Školský bulletin

Senecká dúha

V roku 2023 sa súťaž SENECKÁ DÚHA uskutoční v troch podobách: Viac informácií nájdete na stránke www.seneckaduha.sk