Ocenenie našej pani učitľky

Našej ocenenej pani učiteľke výtvarného odboru Jane Ogurčákovej ďakujeme za doterajšiu prácu a prajeme jej ešte veľa tvorivých síl.