Klavírna súťaž v Sládkovičove

Gratulujeme našim klaviristom za 2x 1.miesto a 1x 2.miesto a ďakujeme p.učiteľom Darii Kashperko a Karelovi Minaříkovi za výbornú prípravu. Gratulujeme k oceneniam

Pianoforte 2024 Celoslovenská klavírna súťaž

Laureát súťaže v kategórii BABY- Adelka Sabová 1.miesto Katarina Paľovová a 3.miesto Hugo Vigaš. P.uč.Daria bola tiež ocenená za najlepšieho pedagóga. Všetkým srdečne gratulujeme.