ZÁPIS

 

Zápis do nového školského roka sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 v čase 8:00-12:00. Prídite si pre rozvrh a žiacku knižku, s vyučovaním začneme od 11.9.2017.

Veríme, že ste si cez prázdniny oddýchli a zabavili sa.

Tešíme sa na vás :)

 

ROZVRHY KOLEKTÍVNYCH PREDMETOV A ZADELENIE DO TRIED

 
Výtvarný odbor Rozvrh  
Hudobno-dramatický odbor Rozvrh   
Tanečný odbor Rozvrh Zadelenie do tried        
Hudobný odbor Rozvrh - hudobná náuka          Súborová práca
 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky do SZUŠ sa uskutočnia 5. - 8.9.2017 v čase 14:00 - 18:00. Zápisné je 10 eur.