Február

TO -  9.2.2018 - predtancovanie na futbalistickom plese v Senci     
          9.- 11.2.2018 - sústredenie absolventov 2.časti I.stupňa v Modre - Harmónii
         16.2.2018 - predtancovanie na poľovníckom plese v Senci
         16.2.2018 - fotenie absolventov na tablo
         17.2.2018 - fotenie absolventov na tablo
         23.2.2018 - fotenie absolventov na tablo
         28.2.2018 - predtancovanie na Športovcovi roka v Kultúrnom dome v Senci o 18:00
 
VO -    9.2.2018 - vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru v Kultúrnom dome v Senci
            23.2.2018 - fotenie absolventov na tablo
 
HDO -   9.- 11.2.2018 - sústredenie absolventov 2.časti I.stupňa v Modre - Harmónii
           17.2.2018 - fotenie absolventov na tablo
 
HO -    16.2.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene
            16.2.2018 – výchovný koncert pre MŠ a ZŠ v Dance Arene
            16.2.2018 - fotenie absolventov na tablo

Marec

TO -    18.-20.3.2018 – Javiskové skúšky Leví Kráľ v Kultúrnom dome v Senci
            21.3.2018 - Predstavenie Leví Kráľ v Kultúrnom dome v Senci o 18:00
            22.3.2018 - Predstavenie Leví Kráľ v Kultúrnom dome v Senci o 18:00
           24.3.2018 - Predstavenie Leví Kráľ v Kultúrnom dome v Senci o 13:00 a 15:00
 
HDO - 1.3.-3.3.2018 – Koncertný zájazd s muzikálom Snehová Kráľovná v Považskej Bystrici
           16.3.2018 - Predstavenie  muzikálu Snehová Kráľovná v Kultúrnom dome v Pezinku o 16:00
 

Apríl

HO -    13.4.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene
HDO - 14.4.2018 - zájazd na muzikál Mamma Mia na Novej Scéne o 14:00
 

Máj

VO -    výtvarná súťaž Senecká dúha
          11.5.2018 – Predstavenie absolventov VO v Dance Arene
          31.5.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00
 
HO -    4.5.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene
          10.5.-13.5.2018 - prijatie družobnej školy z Užhorodu (žiaci hry na klavír)
          11.5.2018 – Absolventský koncert v Dance Arene
          17.5. a 18.5.2018 – súťaž populárnej piesne a hudobných kapiel Senecká dúha
           31.5.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00
 
TO -    12.5.2018 - Súťaž Saltare Orbis v Malackách
           19.5.2018 – tanečná súťaž Senecká Dúha v športovej hale vo Viničnom
           29.5.2018 - absolventské skúšky - 1.časť I.stupeň
            31.5.2018 - absolventské skúšky - 2.časť II.stupeň
            31.5.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00
 
HDO - 31.5.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00
 

Jún

 
VO -    1.6.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00 
           4.-8.6.2018 Absolventské skúšky žiakov výtvarného odboru
           9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné
          29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale
          Otvorené hodiny
 
HDO -   1.6.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00 
             4.-8.6.2018 Absolventské skúšky žiakov HDO
             9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné
            17.6.2018 - Absolventský koncert a odovzdávanie cien Herecké dosky
            17.6-23.6.2018 - Koncertný zájazd do Chorvátska (II.turnus)
            29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale
 
HO -    1.6.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00 
            4.-8.6.2018 záverečné a absolventské skúšky žiakov hudobného odboru
            9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné
           10.6-16.6.2018 - Koncertný zájazd do Chorvátska (I.turnus)
            29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale
 
TO -    1.6.2018 - prijímacie skúšky do všetkých odborov v čase 14:00 - 18:00    
            9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné
          10.6-16.6.2018 - Koncertný zájazd do Chorvátska (I.turnus)
          17.6-23.6.2018 - Koncertný zájazd do Chorvátska (II.turnus)
          24.6.-30.6.2018 - Koncertný zájazd do Chorvátska (III.turnus)
          29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale
          Otvorené hodiny