November

HO -       10.11.2017 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene

                25.11.2017 – zbiehačka hudobného divadla Zrod hudby

HDO -    29.-30.11.12.2017 – predstavenia muzikálu Snehová Kráľovná v Kultúrnom dome v Senci, výchovné koncerty o 9:00 a 10:30

TO -       21.-23.11.2017 – medzinárodná súťaž World Dance Championship v Liberci (Česká republika)

               25.11.2017 – zbiehačka hudobného divadla Zrod hudby

               25.11.2017 - predtancovanie na Katarínskom plese v Kráľovej pri Senci

December

VO -       Otvorené hodiny

TO -       Otvorené hodiny

HO -       1.12.2017 – predstavenia Zrod hudby v Kultúrnom dome v Senci, výchovné koncerty o 9:00 a 10:30

              15.12.2017 – Vianočný koncert o 17:00 v Dance Arene

HDO -    4.12.2017 – predstavenia muzikálu Snehová Kráľovná v Kultúrnom dome v Senci, výchovné koncerty o 9:00 a 10:30

Január

HO -       15.-19.1.2018 – polročné skúšky HO

Február

TO -       Sústredenie absolventov 2.časti I.stupňa v Modre

VO -       Výstava prác žiakov výtvarného odboru v Kultúrnom dome v Senci

HDO -    28.2.-2.3.2018 – Koncertný zájazd s muzikálom Snehová Kráľovná v Považskej Bystrici

HO -       9.2.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene

Marec

TO -       19.-24.3.2018 – Predstavenie Leví Kráľ v Kultúrnom dome v Senci

Apríl

fotenie absolventov školy na tablo

HO -       13.4.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene

Máj

VO -       výtvarná súťaž Senecká dúha

               11.5.2018 – Predstavenie absolventov VO v Dance Arene

HO -       25.5.2018 – súťaž hudobných kapiel Senecká Dúha v športovej hale vo Viničnom

               4.5.2018 – Interný koncert o 17:00 v Dance Arene

                11.5.2018 – Absolventský koncert v Dance Arene

               18.5.2018 – súťaž populárnej piesne a hudobných kapiel Senecká dúha

TO -       Súťaž Saltare Orbis v Malackách

                18.-19.5.2018 – tanečná súťaž Senecká Dúha v športovej hale vo Viničnom

Jún

VO -       4.-8.6.2018 Absolventské skúšky žiakov výtvarného odboru

              9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné

              Otvorené hodiny

              29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale

HDO -    4.-8.6.2018 Absolventské skúšky žiakov HDO

              9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné

              17.6.2018 - Absolventské predstavenie a odovzdávanie cien Herecké dosky

               29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale

              Koncertný zájazd do Chorvátska

HO -       4.-8.6.2018 záverečné a absolventské skúšky žiakov hudobného odboru

               9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné

                29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale

                Koncertný zájazd do Chorvátska

TO -       9.6. - Koncert k 15.výročiu školy – Viničné

              otvorené hodiny

               Koncertný zájazd do Chorvátska

                29.6.2018 – účasť na Veľkom letnom Karnevale