Oznamy

Zápis 5.9.2016

V pondelok 5.9.2016 zahajujeme nový školský rok. Všetkých žiakov prosíme, aby sa v pondelok prišli zapísať a zadeliť si rozvrh (Výnimkou sú žiaci prípravného štúdia tanečného odboru, kotrí navštevujú MŠ). 

Pre žiacku knižku a pre rozvrh si treba prísť v čase 9:00 - 13:00 do priestorov školy na Sokolskej 10. Žiaci výtvarného odboru si prídu pre rozvrh a žiacku knižku do priestorov v Kultúrnom dome v čase 9:00 - 13:00. Pán učiteľ Krčmárik (hra na gitaru) svojim žiakom zadelí rozvrh až v stredu v čase 13:00 - 18:00.

V týždni 5.- 9.9. sa na škole neučí, s vyučovaním začneme až od pondelka 12.9.2016 podľa rozvrhu.

Dodatočné prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 6.- 8.9.2016 (utorok-štvrtok) v čase 14:00 - 18:00 na Sokolskej 10.

Prijímame do odborov:

  • Tanečný - deti od 4 rokov
  • Výtvarný - deti od 6 rokov
  • Hudobno-dramatický (muzikál) - deti od 5 rokov
  • Hudobný odbor - hra na bicie nástroje a hra na gitaru 

Rozvrh hodín na školský rok 2016/2017:

Tanečný odbor

Žiaci prípravného štúdia (vo veku 4 a 5 rokov) sa v pondelok 5.9. nemusia prísť zapísať. Stačí, keď prídu na hodinu podľa rozvrhu (PPTO v pondelok 12.9. a PTO v utorok 13.9.).

Výtvarný odbor

Hudobno-dramatický odbor

Hudobný odbor

Dodatočné prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 6.- 8.9.2016 (urotok-štvrtok) v čase 14:00 - 18:00 na Sokolskej 10.

Prijímame do odborov:

  • Tanečný - deti od 4 rokov
  • Výtvarný - deti od 6 rokov
  • Hudobno-dramatický (muzikál) - deti od 5 rokov
  • Hudobný odbor - hra na bicie nástroje a hra na gitaru 

Aktivity

Pripavujeme.

Informácie nájdete aj na https://www.facebook.com/SETAS.Senec alebo na 0904401660.