Vysvedčenie vydávame v piatok 30.6. v čase 8:00 - 12:00 na Sokolskej 10.

Prijímacie skúšky do SZUŠ sa uskutočnia 22. a 23.6.2017 v čase 14:00 - 18:00. Zápisné je 10 eur.

Informácie o denných táboroch 2017

 

Senecká dúha 2017 - výsledky

 

Aktivity

Jún

27.5.-1.6. – HO + TO - Koncertný zájazd do Chorvátska

9.6. - HO - Absolventský koncert HO + predstavenie absolventov VO v Dance Arene o 17:00
10.6. - HO - sústredenie
12.6. - HO - javisková skúška v KD Senec
13.6. - HDO - javisková skúška v KD Senec
14.6. - HDO - Herecké dosky + Absolventský koncert HDO o 17:30, KD Senec
16.6. - HO - Dejiny hudby, predstavenie o 18:00, KD Senec

19. - 23.6. - Absolventské skúšky všetkých odborov
22. - 23.6. - Prijímacie skúšky do SZUŠ
30.6. - Vydávanie vysvedčenia

Júl
10.-14.7. - Denné tábory - Život na zámku
17.-21.7. - Denné tábory - Cirkus