Od 1.6. prebieha individuálne vyučovanie hudobného odboru.

Mgr. Renáta Madarászová
riaditeľka školy

 

Vyučovanie momentálne prebieha online. Individuálne predmety hudobného odboru realizujeme formou videohovorov, pani učiteľka z výtvarnej deťom zadáva domáce úlohy a tanečný a dramatický odbor plní zadania prostredníctvom sociálnej siete facebook https://www.facebook.com/SETAS.Senec/

Všetkým žiakom a ich rodičom prajeme veľa trpezlivosti, zdravia a pozitívneho ducha. Už sa tešíme, kedy sa stretneme opäť v našej škole.

 

🔹SPUSTENIE VYUČOVANIA
Ministerstvo školstva sa k skupinovým odborom na základných umeleckých školách zatiaľ nevyjadrilo, na základe telefonátov máme informáciu iba o tom, že musíme čakať. Akonáhle to bude možné, prezenčné vyučovanie opäť spustíme.

🔹PRIJÍMACIE SKÚŠKY posúvame na termín 3.-4.9.2020.

🔹DENNÉ TÁBORY
V termínoch 13.7.-17.7.2020 a 20.7.-25.7.2020 plánujeme organizovať naše tradičné DENNÉ TÁBORY. Viac informácii a prihlášky nájdete v sekcii Tábory. 

 

 

 

Daňové priznanie - poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu SETAS

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti