Pianoforte 2024 Celoslovenská klavírna súťaž

Laureát súťaže v kategórii BABY- Adelka Sabová 1.miesto Katarina Paľovová a 3.miesto Hugo Vigaš. P.uč.Daria bola tiež ocenená za najlepšieho pedagóga. Všetkým srdečne gratulujeme.