O škole

Škola začala svoju činnosť v meste Senec 1. septembra 2002. Sídli na Nám. 1. mája, kde sa vyučuje výtvarný odbor. Tanečný a hudobný odbor sa vyučuje v priestoroch budovy základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Nám A.M.Szencziho. V roku 2003 bola SZUŠ zaradená do siete Ministerstva školstva SR a v školskom roku 2011/2012 ju navštevuje 448 žiakov vo veku od 5 do 20 rokov.

Žiaci študujú v tanečnom odbore (klasický, moderný, ľudový tanec, show dance, fashion dance, hip-hop, step, latino, disco, mažoretky) a v hudobnom odbore (hra na klavíri, bicie, dychové nástroje, gitara, spev). Vo výtvarnom odbore sa žiaci venujú tradičným výtvarným technikám (maľba, kresba, modelovanie,..). Pod výtvarným odborom pôsobí výučba digitálnej fotografie. Od roku 2010 funguje na škole hudobno-dramatický odbor.

Súčasťou školy je tanečný súbor SETAS, ktorý pracuje už 19 rokov. Výsledkom usilovnej práce žiakov v súbore sú úspešné vystúpenia doma aj v zahraničí.V roku 2003 súbor SETAS vstúpil do programovej spolupráce so speváckym zborom CANENS, s ktorým sa o rok neskôr predstavil na koncertných cestách v Užhorode (Ukrajina) a na dvojtýždňovom zájazde v Nemecku (Bochum), Dánsku (Kodaň) a vo Švédsku (Malmõ a Astorp). V októbri toho istého roku tanečný súbor absolvoval koncertné turné po Veľkej Británii (mestá Oakham, Oundle a York) a zúčastnil sa 3. Európskeho festivalu súkromných škôl v Poľsku (Katowice). V decembri 2005 tancovali členovia súboru počas dvojtýždňového koncertného zájazdu v Helsinkách a Turku (Fínsko), vo Varšave (Poľsko), v Brne (Česká republika) a v Rige (Lotyšsko). Cez letné prázdniny roku 2006 bol SETAS na festivale v Poľsku (júl) a v Bulharsku v mestách Albena a Balčik (august). V novembri 2007 absolvoval koncertný zájazd do Kapského Mesta (Juhoafrická republika), v septembri 2008 zájazd do Trogiru v Chorvátsku a v októbri 2009 do Rigy v Lotyšsku.