Tanečný odbor

  • Štúdium pre deti vo veku od 4 rokov
  • Prípravné štúdium trvá 2 roky. Je zamerané na pohybovú prípravu, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom, jednoduché rytmické cvičenia.
  • Počas štúdia sa deti venujú rôznym tanečným technikám ako napr. klasickému, ľudovému, jazzovému tancu, koncertnej praxi, stepu, street dance štýlom (hip-hop, break), disco štýlu, mažoretám. Štúdium II. stupňa trvá ďalšie štyri roky a taktiež končí absolutóriom. Počas týchto rokov sa žiaci zdokonaľujú v tanečných štýloch a pribúdajú im praktické (tance iných národov) a teoretické predmety (dejiny tanca).Štúdium pre deti od 6 rokov je štúdiom na I. stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom.
  • Žiaci na konci každého školského roka dostávajú vysvedčenie.

Zápisné

Zápisné je 10€ pre každého študenta, okrem detí prihlásených v materských školách. O mesačných poplatkoch za štúdium sa informujte na t.č. 0904 401 660.

Aktivity

  • Žiaci v priebehu jedného školského roka pripravujú koncerty tanečného odboru (v decembri a v júni), ktoré verejne predstavia v priestoroch KD v Senci.
  • Žiaci majú na škole jednotné úbory (rovnošaty, každý ročník iné), ktoré si môžu zakúpiť na škole. Povinná je aj tanečná obuv podľa požiadaviek pedagóga.
  • Na škole pôsobia tri triedy súboru SETAS, ktorý je bez poplatku. Deti sú do súboru vyberané zo žiakov z tanečného odboru. Návšteva TO na škole je zároveň podmienkou začlenenia do súboru.
  • Žiaci sa zúčastňujú tanečných vystúpení v Senci a okolí, na celom Slovensku a aj v zahraničí.
  • Žiaci sú na súťaže a zájazdy vyberaní pedagógom.
  • Deti sa môžu zúčastňovať na detských letných tanečných táboroch, ktoré sú organizované školou.