Výtvarný odbor

  • Štúdium pre deti vo veku od 4 rokov
  • Prípravné štúdium trvá 2 roky. Vyučuje sa raz týždenne.
  • Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchších výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. K rozvoju jemnej motoriky, fantázie a predstavivosti často pracujú s hlinou.
  • Štúdium pre deti od 6 rokov je štúdiom na I. stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom.
  • Výtvarná tvorba obsahuje kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu, grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu tvorbu, keramiku.
  • Po ukončení I. stupňa štúdia výtvarného odboru nadväzuje štúdium II. stupňa, ktorý trvá 4 roky. . Tiež končí absolutóriom. Je zamerané na samostatnú tvorbu, resp. ako príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie.
  • Žiaci na konci školského roka dostávajú vysvedčenie.

Zápisné

Zápisné je 10€ pre každého študenta, okrem detí prihlásených v materských školách. O mesačných poplatkoch za štúdium sa informujte na t.č. 0904 401 660.

Aktivity

  • Dvakrát za školský rok majú žiaci výstavu svojich prác. Výtvarné práce sú vyberané pedagógom.
  • Žiaci si na hodiny nosia vlastné pomôcky (temperové farby, štetce, nožnice, pastelky a iné podľa pokynu pedagóga) okrem výkresov, špeciálnych farieb na textil, kovu, dreva, lakov, sprejov a iných náročnejších pomôcok.
  • Detské práce sú vystavované na výstavkách v škole, v galériách (ako napr. v Nitre r. 2007) v hoteloch, v kultúrnych domoch a inde. Žiaci navštevujú galérie a výstavy, sústredenia a detské tábory, ktoré sú organizované školou. Práce na reprezentáciu školy sú vyberané pedagógom.