Hudobný odbor

 • Štúdium pre deti vo veku od 5 rokov – trvá jeden rok a je to prípravný ročník pre štúdium na I.stupni.
 • Štúdium pre deti vo veku od 6 rokov – štúdium na I.stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom. Po ňom nasleduje štúdium na II.stupni, trvá 4 roky a tiež končí absolutóriom.

Na škole sa vyučuje:

 • hra na klavíri
 • hra na flaute
 • hra na klarinete
 • hra na gitare
 • hra na bicích nástrojoch
 • spev
 • hra v hudobnej skupine

Žiaci na konci každého školského roka dostávajú vysvedčenie.

Zápisné

Zápisné je 10€ pre každého študenta, okrem detí prihlásených v materských školách. O mesačných poplatkoch za štúdium sa informujte na t.č. 0904 401 660.

Aktivity

 • Pripravené skladby a etudy žiaci prezentujú na interných koncertoch (mesačný interval, budova SZUŠ) a na verejných koncertoch (v decembri a v júni, KD v Senci). Žiaci sú na koncerty vyberaní pedagógom.
 • Žiaci sa zúčastňujú rôznych podujatí organizovaných školou v Senci a v okolí, na Slovensku a aj v zahraničí.
 • Na koncerty, súťaže a zájazdy sú žiaci vyberaní pedagógom.
 • Žiaci sa môžu zúčastňovať aj detských letných táborov, ktoré sú organizované školou.