Hudobno-dramatický odbor

Hudobno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje hudobné, dramatické, pohybové rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom, pomáha vyrovnávať  sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca.

  • Štúdium pre deti vo veku od 5 rokov trvá jeden rok a je to prípravný ročník pre štúdium na I.stupni.
  • Štúdium pre deti vo veku od 6 rokov je štúdium na I.stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom. Žiaci počas štúdia nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Hudobno-dramatický odbor vychováva z detí amatérskych divadelníkov, recitátorov, režisérov a pripravuje ich na profesionálne štúdium herectva.
  • Po absolvovaní I.stupňa nasleduje štúdium na II.stupni, trvá 4 roky a tiež končí absolutóriom.
  • Žiaci na ukončení každého školského roka dostávajú vysvedčenie.

Zápisné

  • Zápisné je 10€ pre každého študenta, okrem detí prihlásených v materských školách.
  • O mesačných poplatkoch za štúdium sa informujte na t.č. 0904 401 660.

Aktivity

  • Žiaci každoročne pripravujú divadelné predstavenie alebo muzikál, ktorý verejne predstavia.
  • Ziaci sa zúčastňujú rôznych podujatí organizovaných školou v Senci a v okolí, na Slovensku a aj v zahraničí.
  • Na koncerty, súťaže a zájazdy sú žiaci vyberaní pedagógom.
  • Žiaci sa môžu zúčastňovať aj detských letných táborov, ktoré sú organizované školou.