Ďakujeme za 2%

Aj tento rok môžete poukázať našej škole SZUŠ R. Madarászovej a tanečnému súboru SETAS 2% zo svojich daní. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): SETAS
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42269113
Sídlo: 90301 Senec, Nám. 1. mája 2

alebo si môžete stiahnuť tlačivo ktoré viete vyplniť priamom vo vašom počítači alebo si ho môžete vytlačiť.
Vyhlasenie2023