Klavírna súťaž v Sládkovičove

Gratulujeme našim klaviristom za 2x 1.miesto a 1x 2.miesto a ďakujeme p.učiteľom Darii Kashperko a

Karelovi Minaříkovi za výbornú prípravu. Gratulujeme k oceneniam