Srdečne vás pozývame na absolventský koncert tanečného odboru

Srdečne vás pozývame na absolventský koncert tanečného odboru ktorý sa uskutočni

24.4.2024 o 18:00

25.4.2024 o 16:00 a 19:00

27.4.2024 o 10:00,13:00 a 15:00

v MsKS Senec.