Ocenenie našej pani učiteľky

Naša pani učiteľka klavíru Daria Kashperko získala cenu za najlepšiu korepetitorku na Celoslovenskej súťažnej prehliadke v sólovej hre na saxofón v Starej Ľubovni. Gratulujeme.