Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej školy Renaty Madarászovej v Senci

25. a 26.6.2024 v čase 14:00 – 18:00

Sokolská 10, Senec (Plecháč)

Prijímame do odborov:

Tanečný – deti od 4 rokov

Dramatický – deti o 5 rokov

Výtvarný – deti od 6 rokov

Hudobný – deti od 6 rokov

(klavír, gitara, bicie nástroje, spev, flauta)

Zápisné je 10 eur.