Prijímacie skúšky

Všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ R. Madarászovej pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch 6.-7.9.2022 v čase 14:00 – 18:00. Zápisné je 10 eur.

Prijímame do odborov:

  • tanečný odbor – od 4 rokov
  • hudobno-dramatický odbor – od 5 rokov
  • výtvarný odbor – od 6 rokov
  • hudobný odbor – od 6 rokov (hra na klavíri, gitare, dychových nástrojoch, bicích nástrojoch, spev)
[site_notice_wp id=“569″]