Pozývame vás na na vystúpenie našich žiakov hudobno-dramatického odboru. Večer poézie Zázraky