Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej školy Renaty Madarászovej v Senci

19. a 20.6.2023 v čase 14:00 – 18:00 v priestoroch školy – Sokolská 10, Senec (Plecháč)

Prijímame do odborov:

  • Tanečný – deti od 4 rokov
  • Dramatický – deti o 5 rokov
  • Výtvarný – deti od 6 rokov
  • Hudobný – deti od 6 rokov (klavír, gitara, bicie nástroje, spev, flauta)

Zápisné je 10 eur.